โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 053-781342 ::บริการดุจญาติมิตร ทุกชีวิตปลอดภัย::
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
งานบริการ
  จันทร์ – ศุกร์
แพทย์ประจำโรงพยาบาล
รายชื่อหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รวมภาพกิจกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บบอร์ด
 
 
หน่วยงานภายใน
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ห้องบัตร)
งานทันตกรรม
งานเภสัชกรรมชุมชน
งานตึกผู้ป่วยใน ชาย,หญิง
งานรังสีวิทยา
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ
 
งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
IRBM
HA
HNQA
HPH
5 ส
 
ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม
ผลงานทางวิชาการ
ภาพกิจกรรม โครงการ ต่าง ๆ
 
Web Link
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สนง.ประกันสังคม
สนง.สาธารณสุข จ.เชียงราย
สสอ.เวียงป่าเป้า
สถานีตำรวจเวียงป่าเป้า
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
อบต.สันสลี
อบต.เวียง
อบต.บ้านโป่ง
อบต.ป่างิ้ว
อบต.เวียงกาหลง
อบต.แม่เจดีย์
อบต.แม่เจดีย์ใหม่
ททท.ภาคเหนือ เขต2
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย
สนง.ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
 
ประวัติโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
ตราประจำโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เดิมตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ทางด้านทิศเหนือใน เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา ปัจจุบันเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งโรงพยาบาลเวยีงป่าเป้าเดิมในปี พ.ศ. 2548 เป็นสุขศาลาชั้น 1 ประจำอำเภอเวียงป่าเป้า

ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีอนามัย ชั้น 2 ประจำอำเภอ ในปี พ.ศ. 2512 ได้รื้ออาคารสถานีอนามัย ชั้น 2 สร้างเป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 กรกฏาคม 2512 เสร็จสิ้นเดือน พฤษภาคม 2513 ซึ่งเปิดดำเนินการจนถึง ปี พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทเวียงป่าเป้า ในปี พ.ศ. 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การแพทย์และอนามัยเวียงป่าเป้า ในปี พ.ศ. 2518 ได้ยกฐานะเป็ง โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ขนาด 10 เตียง โดยใช้อาคารเดิม ต่อมาเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น ทำให้สถานที่คับแคบและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง โดยได้จัดงบประมาณ ปี 2526 เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลใหม่ โดยได้ย้ายมาจัดสร้างในพื้นที่แห่งใหม่ โดยได้รับการบริจาคที่ดินและบริจาคเงินซื้อที่ดิน จำนวน 27 ไร่ 15 ตารางวา ให้จัดตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 131 หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่การก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้ย้ายการให้บริการมาดำเนินการในโรงพยาบาลที่สร้างใหม่ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2528

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ได้เปิดบริการให้กับประชาชนในอำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอใกล้เคียง พร้อมพัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้การบริการ และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยจัดสร้างสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าตึกผู้ป่วยใน เพื่อเป็นที่พักผ่อน ของผู้ที่มารับบริการและญาติ ในส่วนของความสะอาดสวยงามของอาคารสถานที่ ทางโรงพยาบาลได้จัดมีการใช้กิจกรรม 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยมาเป็นกลวิธีในการจัดการพื้นที่ทุกส่วนในโรงพยาบาล นอกจากนี้โรงพยาบาลได้จัดโครงการพัฒนาระบบบริการด้านหน้า โดยเน้นการบริการที่ให้ผู้มารับบริการพึงพอใจมากที่สุด

จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในปี 2541 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ได้งบประมาณ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยได้รับบริจาคที่ดินและเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากเดิม เป็นขนาดเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา และได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเพิ่มเติม 1 หลัง และในเดือน พฤษภาคม 2542 โรงพยาบาลได้เริ่มเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง และทางโรงพยาบาล คงจะได้มีการพัฒนาโรงพยาบาล ทั้งด้าน กายภาพ สิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด และได้รับการยอมรับจากภายนอก ในเรื่องการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป

 
 

ผู้ชมออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 ไอพี| ผู้ชมเว็บทั้งหมด 370597 ครั้ง

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | โทร. 053-781342-3 แฟกซ์ 053-649058
E-mail : wiangpapao_hospital@yahoo.com

Copyright ©2009-2016 www.wpp-hospital.com. All Rights Reserved. | Design by Chiangrai Enter Soft